Jaarrekening 2014 gereed!

Het contributiejaar 2014 zit er op, de administratie is afgesloten en gecontroleerd door de kascommissie. We hebben het jaar positief af kunnen sluiten! Dit onder andere dankzij een succesvolle pikhaantjes actie (ruim 650 zakjes verkocht) en de jaarlijkse loterij (ruim 1.200 loten). Maar ook dankzij de contributie die door veel leden al vóór aanvang van het contributiejaar werd voldaan!

Ook voor 2015 is de contributie al door veel leden betaald. Heeft u nog niet betaald? Wilt u er dan voor zorgen dat het contributiebedrag van € 100 overgemaakt wordt op NL98 RABO 0384 1249 84 o.v.v. 2015 en de naam van het (jeugd)lid. Vanaf dit jaar bieden wij leden ook de mogelijkheid de contributie in 2 of 4 termijnen te voldoen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken dan kunt u mij hierover mailen; penningmeester@scouting-kontiki.nl. Alvast bedankt!

Wat gaan we doen met dit positieve saldo?
We zijn 5 jaar na de brand gelukkig weer een financieel gezonde vereniging. We hebben een prachtig clubgebouw en dat houden we ook graag zo. We reserveren elk jaar geld voor onderhoud en verbetering van het gebouw en de inventaris. Gas, water, licht en verzekeringen moeten natuurlijk ook betaald worden evenals een jaarlijkse bijdrage aan Scouting Nederland.

Daarnaast ontvangt elke speltak een jaarlijkse bijdrage voor de bekostiging van de opkomsten. Dit bedrag is dit jaar verhoogd naar € 15,00 per lid per jaar. Elke speltak heeft zijn eigen kasbeheerder die deze bijdrage beheert. Via de speltakrekeningen lopen ook de inkomsten en uitgaven voor de verschillende scouting kampen. Elk jaar wordt de kas gecontroleerd. Dat heb ik in 2014 voor het eerst mogen doen en ik kan niet anders dan dik tevreden zijn! Alle kasbeheerders hadden keurig alle inkomsten en uitgaven bijgehouden,  en overal de bonnen of facturen bij bewaard. Bij deze een verdiende pluim voor jullie werk; SUPER!

Met ieders (vrijwillige) inzet maken we van 2015 ook weer een geweldig jaar!

Mia Tigchelaar
Penningmeester Scouting Kon-Tiki