Huishoudelijk Reglement 2018

Hij is er! De tweede versie van ons huishoudelijk reglement.

In de statuten van de groepsvereniging zijn de basisregels over de gang van zaken binnen de vereniging vastgelegd. Het statuut bepaald wie wij zijn en wat we moeten doen. Het huishoudelijk reglement beschrijft op welke manier we het doen. Een exemplaar van de statuten is op aanvraag beschikbaar. In dit reglement worden de taken en bevoegdheden van bestuurs- en kaderleden beschreven, hoe besluiten tot stand komen, welke vergaderingen er zijn en hoe vaak ze worden gehouden. Verder worden de praktische regels, gang van zaken en procedures beschreven.

Huishoudelijk Reglement 2017-2.0.0