Voorzitter

René Klarenbeek
voorzitter@scoutingkontiki.nl

Secretaris

Elsa van den Berg
036-8416423
secretaris@scoutingkontiki.nl

Ledenadministratie

Elsa van den Berg
036-8416423
leden@scoutingkontiki.nl

Penningmeester

Mia Tigchelaar
penningmeester@scoutingkontiki.nl

Groepsbegeleider

De groepsbegeleider helpt de (bege)leiding bij lastige zaken zoals kinderen met probleemgedrag of moeilijke gesprekken met ouders. De groepsbegeleider coacht de begeleiding bij het ontwikkelen van het programma en bewaakt van een afstandje de afspraken en de samenwerking van het team. De groepsbegeleider stimuleert de (bege)leiding om zichzelf te ontwikkelen en de persoonlijke vaardigheden te ontplooien. De groepsbegeleider is aanspreekpunt binnen de groep. Dat kan zijn omdat ouders iets niet goed vinden lopen. De groepsbegeleider probeert een overview te houden wat er in de groep gebeurd. Probeert de groep te sturen naar aanleiding van het interne beleid van een scoutinggroep.

Toon Hollanders
groepsbegeleider@scoutingkontiki.nl

Speltakvertegenwoordiger

Mathijs Kuit

Algemeen lid

Astrid Buis
astrid.buis@scoutingkontiki.nl

Joep van Stratum
joep.vanstratum@scoutingkontiki.nl

 

De volgende personen zijn geen lid van het groepsbestuur, maar wel belangrijk voor de groep

PR en communicatie

Arjen Vierwind
pr@scoutingkontiki.nl

Oudervertegenwoordigers

Ouders hebben binnen onze groep de mogelijkheid om mee te praten over het beleid tijdens de groepsraden. Deze ouders kunnen als spreekbuis voor de andere ouders dienen.

Audrey van Caldenhoven
Matthijs Bonzet

Praktijkbegeleid(st)er

De praktijkbegeleider (PB) is binnen de groep de  groep de spin in het web als het gaat om het ontwikkelen van mensen. Zij zorgt ervoor dat (nieuwe) leidinggevenden inzicht krijgen in wat ze al kennen en kunnen. Hiervoor gebruiken de praktijkbegeleider (PB) en de leidinggevenden de kwalificatiekaart. Met deze kaart kan de praktijkbegeleider in een gesprek een inschatting maken van de competenties van de leiding. Binnen Kon-Tiki is de praktijkbegeleider:

Krista de Ruiter
praktijkbegeleider@scoutingkontiki.nl