Tijdens opkomsttijden kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 0341-352930. Zie ook de links naar facebook,twitter, onze foto’s etc. onderaan deze pagina!

Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het draaien binnen de scoutinggroep. Dit bestuur levert de groepsbeleider(s) en de voorzitter. De groepsbegeleider houdt zich o.a. bezig met het functioneren van de kaderleden en de voorzitter is een onafhankelijk persoon die zorg draagt dat er groepsraden worden gepland en kan functioneren als onafhankelijk tussenpersoon. Het groepsbestuur wordt gekozen door de groepsraad. Binnen scouting Kon-Tiki zijn de volgende functies:

 

Voorzitter

René Klarenbeek
voorzitter@scoutingkontiki.nl

Secretaris

Elsa van den Berg
036-8416423
secretaris@scoutingkontiki.nl

Ledenadministratie

Elsa van den Berg
036-8416423
leden@scoutingkontiki.nl

Penningmeester

Mia Tigchelaar
penningmeester@scoutingkontiki.nl

Groepsbegeleider

De groepsbegeleider helpt de (bege)leiding bij lastige zaken zoals kinderen met probleemgedrag of moeilijke gesprekken met ouders. De groepsbegeleider coacht de begeleiding bij het ontwikkelen van het programma en bewaakt van een afstandje de afspraken en de samenwerking van het team. De groepsbegeleider stimuleert de (bege)leiding om zichzelf te ontwikkelen en de persoonlijke vaardigheden te ontplooien. De groepsbegeleider is aanspreekpunt binnen de groep. Dat kan zijn omdat ouders iets niet goed vinden lopen. De groepsbegeleider probeert een overview te houden wat er in de groep gebeurd. Probeert de groep te sturen naar aanleiding van het interne beleid van een scoutinggroep. Bij Kon-Tiki is de groepsbegeleider tevens de vertrouwenspersoon.

Toon Hollanders
groepsbegeleider@scoutingkontiki.nl

PR en communicatie

Arjen Vierwind
pr@scoutingkontiki.nl

Speltakvertegenwoordiger

Astrid Buis

Oudervertegenwoordigers

Ouders hebben binnen onze groep de mogelijkheid om mee te praten over het beleid tijdens de groepsraden. Deze ouders kunnen als spreekbuis voor de andere ouders dienen.

Audrey van Caldenhoven
Matthijs Bonzet

Praktijkbegeleider

De praktijkbegeleider is binnen de groep de

spin in het web als het gaat om het ontwikkelen van mensen. Hij zorgt ervoor dat (nieuwe) leidinggevenden inzicht krijgen in wat ze al kennen en kunnen. Hiervoor gebruiken de praktijkbegeleider (PB) en de leidinggevenden de kwalificatiekaart. Met deze kaart kan de praktijkbegeleider in een gesprek een inschatting maken van de competenties van de leiding. Binnen Kon-Tiki is de praktijkbegeleider:

Krista de Ruiter
praktijkbegeleider@scoutingkontiki.nl