Spelregels contributie Scouting Kon-Tiki

  • Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december van een kalenderjaar.
  • Per jaar wordt € 100 contributie berekend voor de jeugd- en stamleden.
  • Stamleden krijgen 50% korting op de contributie wanneer zij ook leidinggevende zijn of een andere vrijwilligersfunctie bekleden. Zij betalen per kalenderjaar € 50.
  • Leidinggevenden of andere vrijwilligers (bijv. bestuursleden of leden van het klusteam) die geen Stamlid zijn, betalen geen contributie.
  • In november/december van elk jaar worden de contributienota’s voor het volgende jaar verstuurd.
  • Opzeggen als lid kan kosteloos per het eind van het kalenderjaar.

Tussentijdse opzeggingen:

Jaarlijks moet Scouting Kon-tiki een bedrag afdragen aan Scouting Nederland. Daarom hanteren wij bij tussentijdse opzegging de volgende berekening voor de contributie van dat jaar:

  • Per (deel van een) maand wordt € 10 aan contributie berekend.
  • Over de maanden juli en augustus wordt i.v.m. vakantie geen contributie berekend.
  • Behalve de € 10 per maand wordt bij tussentijds opzeggen ook € 35 afmeldings-/administratiekosten berekend.

Vragen:

Neem contact op met de penningmeester: penningmeester@scoutingkon-tiki.nl