Eens langkomen om te kijken?

Heb je interesse in scouting en wil je een keer komen kijken of het iets voor jou (of je kind) is, dan kun je contact opnemen met onze ledenadministratie via het formulier onderaan deze pagina. Bij enkele speltakken bestaat helaas een wachtlijst. Hierdoor is het helaas ook niet mogelijk om voortijdig al te komen kijken. Wanneer een kind eenmaal aan het kijken is, mag hij/zij 3 keer vrijblijvend kijken. Daarna verneemt de ledenadministratie graag of het kind al dan niet lid wil worden.

Spelregels contributie Scouting Kon-Tiki

  • Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december van een kalenderjaar.
  • Per jaar wordt € 100 contributie berekend voor de jeugd- en stamleden.
  • Stamleden krijgen 50% korting op de contributie wanneer zij ook leidinggevende zijn of een andere vrijwilligersfunctie bekleden. Zij betalen per kalenderjaar € 50.
  • Leidinggevenden of andere vrijwilligers (bijv. bestuursleden of leden van het klusteam) die geen Stamlid zijn, betalen geen contributie.
  • In november/december van elk jaar worden de contributienota’s voor het volgende jaar verstuurd.
  • Opzeggen als lid kan kosteloos per het eind van het kalenderjaar.

Tussentijdse opzeggingen:

Jaarlijks moet Scouting Kon-tiki een bedrag afdragen aan Scouting Nederland. Daarom hanteren wij bij tussentijdse opzegging de volgende berekening voor de contributie van dat jaar:

  • Per (deel van een) maand wordt € 10 aan contributie berekend.
  • Over de maanden juli en augustus wordt i.v.m. vakantie geen contributie berekend.
  • Per jaar wordt aan afmelding/administratiekosten en afdracht aan Scouting NL een bedrag van € 35 berekend.
  • Afhankelijk van de maand van opzegging en of de contributie wel of niet is voldaan is alsnog een bedrag verschuldigd c.q. wordt een bedrag gerestitueerd.

Voorbeeld:

Een jeugdlid heeft de contributie voor het volgende jaar al betaald maar zegt het lidmaatschap alsnog op in februari van het contributiejaar:
Aan contributie wordt berekend; twee maanden á € 10 en 1 maal afmeldingskosten á € 35.
Totaal € 55. Er is al € 100 betaald dus er wordt € 45 teruggestort.

Hetzelfde voorbeeld maar de contributie is nog niet betaald:
Totaal is verschuldigd € 55 welke nog door het jeugdlid betaald moet worden.

Een jeugdlid heeft de contributie voor het volgende jaar al betaald maar zegt het lidmaatschap op in september van het contributiejaar:
Aan contributie wordt berekend; 7 maanden (januari t/m juni plus september)  á € 10 en 1 maal afmeldingskosten á € 35.

Totaal € 105. Er is al € 100 betaald dus het lid wordt dan per 1 januari van het komend jaar uitgeschreven. Er hoeft dan niets bijbetaald te worden maar er wordt ook geen bedrag gerestitueerd.

De conclusie moet zijn dat bij opzeggen in de tweede helft van het jaar het volledige bedrag van € 100 aan contributie moet worden voldaan. Deze opzeggingen worden administratief per 1 januari van het volgende jaar worden verwerkt.

Vragen:
Neem contact op met de penningmeester: penningmeester@scoutingkon-tiki.nl

Lid worden? Inschrijfformulier!

Je wilt je inschrijven als nieuw lid bij onze groep? Dat kan met het Aanmeldformulier, vul het in en mail het direct naar onze ledenadministratie.

Contact met de ledenadministratie

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht