Per direct zijn we op zoek naar de volgende mensen:

Leidinggevenden Bevers
Leidinggevenden Welpen

Scouting Staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en Spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Leidinggevenden vormen samen met jeugdleden de basis van Scouting Kon Tiki. Leidingteams staan borg voor een leuk en uitdagend activiteitenprogramma waarmee jeugdleden van hun speltak de kans krijgen zich te ontwikkelen.

Voorwaarden om de functie te kunnen vervullen:

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Kon Tiki Putten en Scouting Nederland.
 • Je onderschrijft de gedragscode van Scouting Nederland.
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
 • Je bent als leider bevers/welpen minimaal 17 jaar
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten, te kwalificeren en je te blijven ontwikkelen.
 • Je bent bereid tijdens de activiteiten Scoutingkleding te dragen: de Scoutfit. Hiermee drukken we onderlinge verbondenheid uit.

Kerntaken leidinggevende

 • Verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het Scoutingspel, op basis van de Scoutingmethode. Dit houdt in: het maken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van wekelijkse programma’s, weekendkamp(en) en/of het jaarlijkse zomerkamp voor de jeugdleden van jouw speltak.
 • Begeleiden en stimuleren van bevers/welpen in hun persoonlijke ontwikkeling rekeninghoudend met de leeftijdsgroep van jouw speltak.
 • Uitvoeren van functiegebonden en organisatorische taken en activiteiten, zoals overleg binnen de groep en regio en werving van nieuwe teamleden.
 • Inzetten voor het verbeteren van het eigen functioneren en dat van het team

Bestuurslid Verenigingsbestuur – voorzitter

Functieprofiel

Je bent voorzitter van het bestuur van de groepsvereniging van Scouting Kontiki.

Als voorzitter bezit je de kunst alle kwaliteiten van de bestuursleden in te zetten voor de groep. De voorzitter heeft zijn/haar ogen op de toekomst en zijn/haar voeten stevig in de praktijk in de groep.

Wat doet de voorzitter?

 • Algemene aansturing van de groep.
 • Vertegenwoordigt de groep naar de gemeente en externen.
 • Het leiden van de groepsraad en groepsbestuursvergaderingen. De voorzitter zorgt dat besluiten worden genomen.
 • Afstemmen van werkzaamheden in het bestuur.
 • Toezien op totstandkoming van meerjarenbeleid, jaarplan en taakverdeling in de groep.
 • Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden.

Belangrijk:

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Je bent minimaal 21 jaar of ouder.
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren.

Voor meer informatie stuur je een bericht aan secretaris@scoutingkontiki.nl

Bestuurslid Stichtingsbestuur – verhuurcoordinator

De Stichting Scouting Putten is de beheersstichting van Scouting Kon Tiki. Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het beheren van de middelen van de vereniging zoals het clubgebouw, de financien en de materialen. Het stichtingsbestuur komt circa 5x per jaar bijeen.

Voorwaarden om de functie te kunnen vervullen:

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Kon Tiki Putten en Scouting Nederland.
 • Je onderschrijft de gedragscode van Scouting Nederland.
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
 • Je bent minimaal 21 jaar

Kerntaken verhuurcoordinator:

 • Onderhouden contacten (kandidaat) huurders
 • Opstellen verhuurcontracten
 • Bijhouden verhuur kalender
 • Het (coordineren) van het ontvangen en uitlaten van huurders

Voor meer informatie stuur je een bericht aan verhuur@scoutingkontiki.nl

Bestuurslid Stichtingsbestuur – Gebouwbeheerder

De Stichting Scouting Putten is de beheersstichting van Scouting Kon Tiki. Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het beheren van de middelen van de vereniging zoals het clubgebouw, de financiën en de materialen. Het stichtingsbestuur komt circa 5x per jaar bijeen.

Voorwaarden om de functie te kunnen vervullen:

  • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Kon Tiki Putten en Scouting Nederland.
 • Je onderschrijft de gedragscode van Scouting Nederland.
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
 • Je bent minimaal 21 jaar

Kerntaken gebouwbeheerder:

  • Bijhouden onderhoudsgeschiedenis en documentatie gebouw/terrein/materiaal
 • Onderhouden abonnementen/onderhoudscontracten
 • Financiële onderbouwing gebouw/materiaal investeringen
 • Aansturen materiaalbeheerder(s)
 • Aansturen klusteamleden
 • Deugdelijk onderhoud materiaal
 • Opslag materiaal

Voor meer informatie stuur je een bericht aan gebouw@scoutingkontiki.nl

Oudervertegenwoordiger

De oudervertegenwoordiger is een functie bij scoutinggroepen die aangesloten zijn bij Scouting Nederland en statutair een vereniging zijn. Scouting kontiki heeft twee oudervertegenwoordigers. Deze oudervertegenwoordigers zijn ouders van kinderen die lid zijn van de vereniging.

De oudervertegenwoordigers vertegenwoordigen, de naam zegt het al, de belangen van de kinderen die lid zijn van de groep, en daarmee indirect ook de belangen van de andere ouders. Ze vergaderen mee in de groepsraad en zijn – naast de leiding – het aanspreekpunt voor de andere ouders. Andere ouders die bepaalde punten willen aankaarten of problemen hebben met de speltakleiding, kunnen bij de oudervertegenwoordiger terecht. Verder komt het ook voor dat oudervertegenwoordigers op incidentele en vrijwillige basis groepsactiviteiten ondersteunen. Zo hebben de oudervertegenwoordigers ons de afgelopen jaren enorm geholpen door de jaarlijkse boerenkoolmaaltijd te organiseren.

Dat er oudervertegenwoordigers in het leven zijn geroepen, heeft alles te maken met de status van “vereniging” van een scoutinggroep. In een vereniging hebben de leden invloed op het gevoerde beleid. De leden van een scoutinggroep zijn echter voor een groot deel minderjarig. Daarom nemen hun ouders, de wettelijke verantwoordelijken van de kinderen, die invloed in hun plaats over.

Voor meer informatie stuur je een bericht aan secretaris@scoutingkontiki.nl

Allemaal leuk? Maar wat is dat scouting dan?

Scouting is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Jongens en meisjes vanaf 5 jaar kunnen lid worden van Scouting. In verschillende leeftijdsgroepen, speltakken, beleven ze tot hun 21e allerlei avonturen. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontwikkeling zijn belangrijke thema’s binnen Scouting. Naarmate de jeugdleden ouder worden, neemt de begeleiding af en de zelfstandigheid toe.

Tijdens de opkomsten doen kinderen en jongeren bij Scouting verschillende activiteiten en leren ze op deze manier, spelenderwijs, allerlei vaardigheden. De spelvisie geeft aan waar Scouting inhoudelijk voor staat. Scouting biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving. Binnen alle speltakken is het spel erop gericht scouts te helpen zich maximaal te ontwikkelen tot actieve en verantwoordelijke volwassenen. Op deze manier draagt Scouting bij aan een betere wereld. Een wereld waarin mensen zelfredzaam zijn en zich nuttig maken in de samenleving.

Feiten en cijfers

 • Ruim 1.100 Scoutinggroepen in Nederland
 • 110.000 leden, waarvan 85.000 jeugdleden en 25.000 vrijwilligers die zich inzetten voor Scouting
 • 75% van de vrijwilligers is jonger dan 25 jaar
 • 25% van de vrijwilligers is ook actief in andere maatschappelijke organisaties
 • 1 op de 5 kinderen in Nederland is lid van Scouting (geweest)
 • Meer dan 40 miljoen scouts wereldwijd, in meer dan 200 landen
 • Bij Scouting leren jonge vrijwilligers verantwoordelijkheid dragen
 • Vaak adviseren leerkrachten, school- of huisartsen voor kinderen Scoutingactiviteiten. Plezier gaat heel goed samen met
  structuur en respect
 • Scouting fungeert ook als praktijkleerorganisatie voor ROC-opleidingen zoals sociaal pedagogisch werk en sociaal cultureel
  werk en middelbare scholieren kunnen bij Scouting hun maatschappelijke stage lopen
 • Scouting in Nederland bestaat al meer dan 100 jaar!

Wat is dat eigenlijk, leiding geven?

Je bent nu net leidinggevende of je wilt leidinggevende worden bij je groep. Maar wat betekent het
eigenlijk om leiding te zijn? Bovenal bied je kinderen en jongeren een fantastische vrijetijdsbesteding waarin ze hun grenzen verleggen. Het belangrijkste wat je daarbij als leidinggevende doet, is het zorgen voor de juiste omstandigheden waarin de jeugdleden optimaal hun spel kunnen spelen. Dit doe je natuurlijk niet alleen, maar gezamenlijk als leidingteam. Let op de volgende aandachtspunten:

 • Zorgen voor een goede sfeer, in het leidingteam en in de groep kinderen
 • Samen maken, voorbereiden en uitvoeren van de programma’s waarmee kwalitatieve activiteiten aan de jeugdleden geboden
  worden
 • Contact houden met de ouders/verzorgers. Hoewel één leidinggevende verantwoordelijk kan zijn
  voor het verzorgen van de schriftelijke communicatie met ouders, ben je met het hele leidingteam verantwoordelijk voor een goed contact met ouders. Doe dit bijvoorbeeld door voor en na de opkomst een praatje te maken met ouders die de
  kinderen komen brengen of halen
 • Elkaar uitdagen om een nog beter leidingteam te worden, in samenwerking met de praktijkbegeleider
 • Regelmatig overleg houden met het team
 • Samenwerken met leiding van de andere speltakken in de groep
 • Ontvangen en begeleiden van nieuwe leidinggevenden
 • Met elkaar het lokaal en de materialen in orde houden
 • Duidelijke taakverdeling maken rondom administratieve en financiële taken

Ontwikkel jezelf met Scouting Academy

Als je aan de slag gaat als leidinggevende is het handig als je over een aantal vaardigheden (competenties) beschikt. Het opleidingsprogramma Scouting Academy helpt je die competenties te ontwikkelen. Scouting Academy gaat er vanuit dat je al heel veel kan, zodat je alleen nog datgene hoeft te leren waar je zelf behoefte aan hebt. En wat je vervolgens binnen Scouting leert, komt ook buiten Scouting, op school of op je werk, weer van pas! Samen met de praktijkbegeleider in je groep kun je bekijken hoe je jezelf verder gaat ontwikkelen.

Websites

Op www.scouting.nl vind je voor iedere speltak een inspirerende (jeugd)website. Op Mijn Scouting, het ledengedeelte op scouting.nl, vind je informatie voor jou als leidinggevende. Inspiratie nodig voor je programma? Check de activiteitenbank: www.scouting.nl/activiteitenbank