Binnen onze vereniging zijn we altijd op zoek naar mensen die onze vrijwilligers kunnen ondersteunen!

Dit kan zijn door leidinggevende te worden, maar ook zijn we op zoek naar bestuursleden of vrijwilligers die onze leidinggevenden kunnen ondersteunen. Zie ook onze vacatures.

Binnen scouting Kon-Tiki werken we met diverse groepen vrijwilligers. Naast dat vrijwilligerswerk veel oplevert vinden wij het ook belangrijk om in teams te werken. Wellicht heeft u interesse om deel te nemen in een werkgroep of wilt u zich opgeven als vrijwilliger. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar: secretaris@scoutingkontiki.nl

Plusscouts

6 keer per jaar komen de plusscouts bij elkaar. Zij doen dan een eigen opkomst of een opkomst binnen de groep. Deze opkomsten worden zelfstandig georganiseerd , maar kunnen ook gezamenlijk met de stam georganiseerd worden. Een voorbeeld hierbij is de Jotihunt, Darttoernooi, etc. Als vaste peilers waarvoor deze groep uitgenodigd wordt, hanteren we het darten, de groepsverjaardag en de groepsbarbecue. Daarnaast organiseren zij nog 3 keer per jaar een eigen opkomst.

Expertiseteam

Mensen met een bepaalde expertise die we kunnen vragen voor een opkomst.  (abseilen, pionieren, kaarttechnieken, insignes, etc.)

Klusteam

Dit team is verantwoordelijk voor het onderhoud van het clubhuis. Daarnaast kunnen ze ook gevraagd worden voor klussen ten behoeve van de speltak. Zoals bijvoorbeeld het maken van thema-attributen, inrichting van het lokaal, etc.

PR-team

Verantwoordelijk voor de communicatie intern en extern.

Invalpool

(oud) leidinggevenden willen best eens een opkomst invallen. Om dit de stroomlijnen kun je je aanmelden voor de invalpool

Activiteitenteam

Een team van mensen die het leuk vindt om grotere activiteiten te organiseren. Te denken valt dan bijvoorbeeld het organiseren van de jaarlijkse Boerenkool, de groepsverjaardag etc.

Alle teams worden aangestuurd door een coördinator.