Bevers en welpen in kampvuurkuil

Leeftijdsgroepen Scouting

Scouting is ingedeeld in leeftijdsgroepen, deze noemen we speltakken. De speltakken geven ook aan of jongens en meisjes gescheiden of samen in een groep activiteiten ondernemen. Bij de jongere speltakken (tot 10 jaar) wordt fantasiewereld als thema gebruikt om de activiteiten aan te koppelen. Bij deze jongste speltakken verbeeldt de leiding één van de themafiguren uit het betreffende verhaal en gebruikt doorgaans de betreffende naam als aanspreektitel.

Binnen Scouting Kon-tiki kennen we de volgende speltakken:

Clubhuis

0341-214644 (alleen op zaterdag)
 
Scouting Kon-Tiki
Garderenseweg 144b
3881 NC  Putten