Scout hangt aan kabel tussen de bomen

Contributie

Spelregels contributie Scouting Kon-Tiki

  • Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december van een kalenderjaar.
  • Per jaar wordt € 115 contributie berekend voor de jeugd- en stamleden.
  • Stamleden krijgen 50% korting op de contributie wanneer zij ook leidinggevende zijn of een andere vrijwilligersfunctie bekleden. Zij betalen per kalenderjaar € 57,50.
  • Leidinggevenden of andere vrijwilligers (bijv. bestuursleden of leden van het klusteam) die geen Stamlid zijn, betalen geen contributie.
  • In november/december van elk jaar worden de contributienota’s voor het volgende jaar verstuurd.
  • Opzeggen als lid kan kosteloos per het eind van het kalenderjaar.

Tussentijdse opzeggingen:

Jaarlijks draagt Scouting Kon-tiki per lid een bedrag af aan Scouting Nederland. Daarom worden bij tussentijdse opzegging kosten in rekening gebracht die als volgt worden berekend.

  • Per (deel van een) resterende maand tot het einde van het kalenderjaar wordt € 11,50 aan contributie berekend.
  • Over de maanden juli en augustus wordt i.v.m. vakantie geen contributie berekend.
  • Behalve de € 11,50 per maand wordt bij tussentijds opzeggen ook € 35 afmeldings-/administratiekosten berekend.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de penningmeester.

Clubhuis

0341-214644 (alleen op zaterdag)
 
Scouting Kon-Tiki
Garderenseweg 144b
3881 NC  Putten