Padvindsters en verkenners bij het zwaartepunt van Nederland

Vacatures

Scouting Kon-Tiki daagt haar jeugdleden middels leuke en spannende activiteiten uit zich persoonlijk te ontwikkelen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de speltakleiding en gefaciliteerd door het groepsbestuur. Allemaal vrijwilligers met een uitdagende taak. Sta je open voor een uitdagende klus? Of ken je iemand op wie we kunnen bouwen? Dan komen we graag met je in contact over de invulling van deze vacatures!

Vacature: Penningmeester

Als penningmeester regel je alle financiële zaken voor zowel de Stichting als de Groep. Je bent dus actief in beide besturen van Scouting Kon-Tiki. In het Stichtingsbestuur ligt de nadruk op het beheer van het gebouw en materialen. Bij het Groepsbestuur ligt het accent op het ondersteunen van de leidingteams.

Taken:

 • Je beheert de bankrekeningen en regelt de betalingen.
 • Je houdt de administratie bij in het programma e-boekhouden.nl.
 • Je maakt eens per jaar een begroting en rapporteert 4x per jaar de financiële stand van zaken aan beide besturen.
 • Samen met de verhuur coördinator monitor je de contracten en je bewaakt de huur betalingen en borgsommen.
 • Je int de contributie en waar nodig help je wat leden herinneren aan hun betaling.
 • Je vraagt subsidies aan en zoekt actief naar sponsor acties.
 • Eens per jaar controleer je de speltak rekeningen en maakt de speltakbijdrage over.
 • Je neemt deel aan de bestuursvergaderingen en groepsactiviteiten.

Wil je meer weten of je voor deze functie beschikbaar stellen? Bel 06-25583187 of maak gebruik van het contactformulier.

Vacature: Groepsbegeleider

Als Groepsbegeleider ben je de begeleider en coach van de leidingteams als het gaat om het reilen en zeilen van de speltakken De groepsbegeleider houdt zich bezig met de werving van nieuwe leiding en de bezetting van de teams, maar is er ook om de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden en in te grijpen als er zaken niet lekker lopen. De groepsbegeleider zit in het groepsbestuur, en onderhoudt de contacten tussen het bestuur, de praktijkbegeleider en de leidingteams.

 • Je houdt je bezig met het werven van leiding.
 • Je coacht leiding en leidingteams.
 • Je bemiddelt bij conflicten binnen leidingteams.
 • Je ziet toe op ontwikkeling van de leiding (in samenspraak met de praktijkbegeleider, die het opleidingstraject beheerst)
 • Je neemt deel aan de bestuursvergaderingen en groepsactiviteiten.

Scouting Nederland biedt (aankomend) groepsbegeleiders opleiding (online) en training via de scouting-academy. Ervaring is dus niet verplicht, affiniteit met groepswerk, omgang met vrijwilligers en coaching is wel gewenst.

Wil je meer weten of je voor deze functie beschikbaar stellen? Bel 06-55416782 of maak gebruik van het contactformulier.

Clubhuis

 
Scouting Kon-Tiki
Garderenseweg 144b
3881 NC  Putten